Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων του πεδίου εφαρμογής των παρουσών οδηγιών πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν κάθε προμηθευτή από τον οποίο έχουν παραλάβει ένα τρόφιμο που χρησιμοποιούν για την παραγωγή των προϊόντων της επιχείρησής τους.

Οι υπεύθυνοι πρέπει επίσης να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν όλα τα προϊόντα που έχουν παράγει από ή με κάθε συγκεκριμένο τρόφιμο καθώς επίσης και τυχόν αποθέματα αυτών στην επιχείρηση.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν συστήματα και διαδικασίες που θα επιτρέπουν τη συλλογή των απαιτούμενων για το σκοπό αυτό πληροφοριών. Αυτά τα συστήματα και οι διαδικασίες θα είναι διαθέσιμα στις αρμόδιες αρχές ελέγχου, αν το ζητήσουν.

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be in between 10-300 characters
Your comments are subjected to administrator's moderation.
Comments | Add yours
  • No comments found